Home Staging & Redesign

dTOUCH

Home staging of verkoopstyling is een beproefde methode om uw huis aantrek-kelijker te maken voor potentiële kopers

of huurders. De kans om verkoop of verhuur te realiseren wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. In Amerika wordt geen huis meer verkocht zonder dat dit eerst verkoopklaar gemaakt is door een home stager of verkoopstylist. In Engeland is dit inmiddels ook doorgedrongen en de rest van Europa, inclusief Nederland volgt snel.


Home staging of verkoopstyling is 100% gericht op de potentiële kopers en is daardoor een compleet andere methode

dan interior design of redesign, dat 100% gericht is op de bewoners.


dTOUCH Home Staging & Redesign biedt zowel verkoopstyling als het laagdrempelige redesign.

Welkom

Home Staging & Redesign

dTOUCH

Christiane Admiraal